Browsing Archive: August, 2011

Mediation bij arbeidsconflicten

Posted by Giolina on Thursday, August 25, 2011,

In mijn vorig artikel over mediation heb ik toegelicht wat mediation inhoudt en wat de voordelen van mediation zijn ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing zoals een gang naar de rechter. Zoals jullie hebben kunnen lezen kan mediation bij diverse conflicten worden toegepast zoals: conflicten op de werkvloer of bij echtscheidingen, bij relatieproblemen met uw partner en andere, waaronder ook zakelijke conflicten. In dit artikel zal ik ingaan op het toepassen van mediation bij co...


Continue reading ...
 

Wetgeving over borstvoeding

Posted by Giolina on Wednesday, August 24, 2011,

Wetgeving over Borstvoeding een “win –win” voor werkgevers en werkende moeders

Wetgeving over borstvoeding voor de werkende vrouw is een noodzaak in onze samenleving. Helaas is wetgeving over het geven van borstvoeding of over het kolven onder werktijd, zoals in Nederland, en sinds 2007 ook op Aruba, nog niet ingevoerd op Curaçao. Er is al wel een wet goedgekeurd die dit zal regelen genaamd: ‘Landsverordening arbeidsovereenkomst’. Deze wet moet nog gepubliceerd worden.

Enkele gro...


Continue reading ...
 

Mediation- Conflictoplossing dat werkt!

Posted by Giolina on Wednesday, August 24, 2011,

Mediation- conflictoplossing dat werkt!

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (de mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen.

U als ondernemer maakt bij het voeren van uw bedrijf dikwijls mee dat er conflicten ontstaan. Conflicten op de werkvloer, conflicten met leveranciers, conflicten met uw maat in een maatschap, conflicten met contractpartners noem maar...


Continue reading ...