Op de werkvloer ontstaan soms liefdesrelaties tussen collega’s of relaties met werknemers van concurrenten. Hoe oordeelt de rechter in die situaties over ontslag, nu dergelijke relaties niet verboden zijn en zelfs worden beschermd door het recht op privacy?

 

Na diverse artikelen over het arbeidsrecht en over mediation bij arbeidsconflicten, even een zijstap naar een ander thema (maar wel met raakvlak met het arbeidsrecht) die misschien op het eerste gezicht onschuldig lijkt, maar toch la...


Continue reading ...