Mediation- conflictoplossing dat werkt!

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (de mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen.

U als ondernemer maakt bij het voeren van uw bedrijf dikwijls mee dat er conflicten ontstaan. Conflicten op de werkvloer, conflicten met leveranciers, conflicten met uw maat in een maatschap, conflicten met contractpartners noem maar op.

De meest gangbare manier om een conflict tegenwoordig op te lossen is om de zaak voor te leggen aan een rechter of arbiter. Mediation is een andere manier om conflicten op te lossen. Mediation biedt ten opzichte van de overige traditionele vormen van conflictoplossing vele voordelen.

Deze voordelen zijn:

§ De procedures zijn veel korter, u heeft sneller resultaat.

§ De procedures zijn daardoor kostenbesparend.

§ Mediation is minder stressvol, er is geen sprake van een harde juridische strijd

§ Mediation is oplossingsgericht

§ Er is ruimte voor emoties, een gerechtelijke procedure is zakelijk

§ De beslissing wordt door beide partijen genomen, er wordt geen beslissing van bovenaf opgelegd

§ De relatie tussen de twee partijen raakt bij mediation niet ontwricht waardoor (toekomstige) samenwerkingsmogelijkheden mogelijk blijven

§ Mediation vindt plaats op volledig vrijwillige basis

§ Partijen spreken af dat alles wat ter sprake komt vertrouwelijk is. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat men vrijuit kan spreken

§ De mediation verloopt informeel en er wordt op gelijkwaardig niveau gecommuniceerd

Bij mediation werken partijen zelf aan een oplossing, en krijgen deskundige hulp van de mediator daarbij. Ruim drie kwart van de zaken die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop. De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig, hij of zij oordeelt zelf niet maar helpt bij het vinden van een oplossing.

Partijen die samen via mediation naar een oplossing zoeken, kunnen een resultaat bereiken dat beter bij hen past en wellicht ook veel meer te bieden heeft dan een oplossing langs juridische weg. Bij mediation kan ook wel gesproken worden over probleemoplossend onderhandelen. Het gaat om het bereiken van een situatie waar gezamenlijk winst behaald wordt, een ‘win-win’ situatie.

Ondernemers hebben door de genoemde voordelen baat bij het toepassen van mediation in plaats van een gang naar de rechter bij gerezen conflicten. Een zaak dat onder de rechter is kan ook door worden verwezen naar mediation.
Het mediationtraject dat door Mw. Daal wordt begeleid verloopt via de richtlijnen van het onafhankelijk Nederlands Mediation Instituut NMI. Dit betekent onder andere dat aan het begin van het mediation-proces een mediation-overeenkomst wordt afgesloten. Hierin worden afspraken gemaakt tussen betrokken partijen over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de wil om aan een oplossing te werken.
De mediation verloopt verder informeel en flexibel, waarbij de mediator als procesbegeleider optreedt. De gekozen oplossing, uitkomst en afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Mediation komt ook zeer goed van pas in conflicten op de werkvloer. In een volgend artikel zal de mediator ingaan op mediation bij arbeidsconflicten. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Mw. mr. G. L. Daal, tel: 527 7654

Mediator en advocate verbonden aan het kantoor GKD Advocaten & Mediators