Heeft u een conflictsituatie en wilt u er zonder procederen bij de rechter uitkomen? Speelt er een conflict maar blijft de onderlinge verstandhouding tussen partijen belangrijk? Om welk conflict het nu gaat, een arbeidsconflict, een conflict bij echtscheiding of een zakelijk conflict, indien u er samen op een redelijke manier wilt uitkomen, kan mediation hier het beste uitkomst bieden. Het is belangrijk om te weten dat voor bijna elke ruzie of conflict een oplossing bestaat die voor u allebei acceptabel is.

In een mediationtraject helpt een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Door de begeleiding van een buitenstaander kunt u makkelijker een oplossing ontdekken. De mediator stelt zich onpartijdig op, luistert naar ieders verhaal, brengt de communicatie tussen partijen weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Niets is zo belangrijk als (weer) gehoord te worden, weer gezien te worden en te kunnen zeggen waar ’t echt om gaat.

Een echtscheiding bijvoorbeeld, is een zeer ingrijpende gebeurtenis waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen. Bij een echtscheiding gaat het om het verbreken van een duurzame band. Daarmee is een scheiding een relationeel proces, waarin onderling overleg en emoties een belangrijke rol spelen. Er moet ook veel worden geregeld. Hier heeft u ook uw ex-partner bij nodig, onder andere bij het maken van afspraken over de kinderen, een omgangsregeling, de alimentatie, huisvesting, pensioenen, etc. Vanuit de erkenning dat emoties een belangrijke betekenis hebben, werkt de mediator samen met u aan de zakelijke afhandeling van de scheiding. Emotioneel isolement kan een zakelijke oplossing in de weg staan. Bij mediation wordt, anders dan in een procedure bij de rechter, wel plaats gemaakt voor emoties.

Mediation is de nieuwste trend.  Mediation past beter bij de geëmancipeerde mens die de verantwoordelijkheid voor zijn eigen beslissingen wil houden, want met mediation bepalen de partijen zélf wat een goede oplossing is. Omdat u samen aan een oplossing werkt, zal die ook beter bij u beide passen.

Wanneer partijen op zoek gaan naar een voor partijen goede oplossing van het conflict, in plaats van door advocaten een strijd bij de rechter te laten uitvoeren, dan geeft de conflictbehandeling door mediation vaak een meerwaarde. Want wanneer een conflict wordt bijgelegd in mediation, geeft dat in het algemeen een verbeterde verstandhouding tussen de partijen in plaats van een verdere verwijdering tussen partijen tengevolge van een juridische procedure.

Dit betekent bijvoorbeeld voor mediation in scheidingskwesties, dat dit zodanig helend kan werken dat een voorgenomen scheiding wordt omgezet in een betere voortzetting van de relatie met meer inzicht en begrip voor de ander en het fenomeen relatie. Dit is anders als beide partijen naar de rechter gaan, want na een gerechtelijke uitspraak blijft de ruzie tussen  partijen bestaan.

In een mediationtraject met ex-echtelieden die mij benaderden om hen te begeleiden om tot een goede regeling te komen over de alimentatie en de omgang met de kinderen heb ik mogen ervaren dat de onderlinge verstandhouding tussen partijen was verbeterd, hetgeen ook door beide ex-echtelieden achteraf belangrijk werd gevonden in verband met de kinderen.

Mediation verbetert aldus de communicatie en de relatie, zodat partijen in de toekomst beter met elkaar om kunnen gaan. Partijen gaan na mediation respectvol uit elkaar, hierdoor ondervinden partijen minder nadelige gevolgen van het conflict.

Mediation berust in tegenstelling tot rechtspraak niet op strijd (winnen versus verliezen), maar op coöperatie, dat wil zeggen op samenwerking met de andere partij met als doel het creëren van een win-win situatie.

Mediation kent nog een groot aantal andere voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn: snelheid, kostenbeheersing, informele procedure, deskundige begeleiding, actieve rol van partijen, ruimte voor creatieve oplossingen en geen onnodige beschadiging van relaties. Uiteindelijk gaat het om een gezamenlijke oplossing.

Mocht het zo zijn dat partijen er onderling niet uit komen en er toch voor kiezen om de strijd aan te gaan in een procedure bij de rechter dan is dat nog altijd mogelijk. Mediation geschiedt namelijk op vrijwillige basis, indien partijen wensen met de mediation te stoppen dan kan dat en dan kunnen ze nog altijd de gang naar de rechter bewandelen, ook tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen kiezen voor mediation.

Wenst u contact op te nemen met een mediator die u bij de oplossing van uw conflict begeleid, volgens de regels van het NMI, of wenst u contact op te nemen met een advocaat die u juridisch kan bijstaan, neem dan contact op met Mw. G. L. Daal, advocate en mediator, tel: 527 7654, e-mail: daal@gkd-advocatenmediators.com, GKD Advocaten & Mediators,

www.gkd-advocatenmediators.com