Mediation

Bij mediation gaan partijen die een conflict hebben met elkaar in gesprek, om onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator,  gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mediation is ook mogelijk wanneer de zaak al onder de rechter is. De zaak wordt dan terugverwezen naar een mediator.

Voordelen van deze manier van conflictoplossen zijn de relatief lage kosten en besparing van tijd. Ook is er de mogelijkheid voor beide partijen om na afloop van een succesvol mediationtraject, in de toekomst weer door één deur te kunnen. Er zijn na afloop dan geen verliezers maar er is dan sprake van een win-win situatie. 

Mediation is toepasbaar bij vrijwel alle soorten geschillen die zich voordoen zoals: zakelijke conflicten, arbeidsgeschillen, familiekwesties en burenruzies. GKD Advocaten en Mediators helpen en begeleiden u graag in een mediation traject.

Let's Talk

Mediation, een positieve manier om tot een oplossing te komen.